Förbrukningsartiklar inom vård, forskning och labb. Vi har produkter som pipetter,  skyddsutrustning, luppar och annan laboratorieutrustning.

Reserverat för prishöjning.