Huvudblock, obduktionsutrustning. Sjukvårdsutrustning vid obduktion.