Supporttjänst

042 12 46 00

Du är välkommen att kontakta vår supporttjänst mellan klockan 08 och 17.
Tjänsten ger stöd till aktiviteten eller funktionen som krävs för ett framgångsrikt slutförande av order.
Supporttjänst är en plats där du får svar på dina frågor gällande försäljningsvillkor, priser, betalningsvillkor, leverans, frakt, expeditionsavgift, reklamationer, returrätt och återköp.
Här hittar du även den första kontakten när du behöver teknisk support.

Kundservice

Försäljningsvillkor
All försäljning och leverans sker enligt allmänna leveransbestämmelser IML 2000 med nedanstående tillägg/ändringar, om ej annan skriftlig överenskommelse träffats mellan parterna.

Priser
TG Instrument AB förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande ändra de priser som anges i våra prislistor. Alla angivna priser gäller exkl moms.

Betalningsvillkor
Betalningsvillkor 30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 2 % per månad, samt lagstadgad avgift för skriftlig betalningspåminnelse. Varan förblir säljarens egendom intill dess att den är till fullo betald. TG Instrument AB äger rätt att överlåta betalningsregistrering till annan part.

Leverans
Leverans sker fritt vårt lager, eller enligt överenskommelse. Vi förbehåller oss rätten att välja transportör om ej annan överenskommelse görs. Farligt gods-avgift uttages i förekommande fall. Leveranstid gäller enligt avtal mellan parterna. I övrigt gäller villkoren i Incoterms 2000.

Frakt
På standardorder debiteras fraktkostnad (ej restorder), om ej annat överenskommits mellan parterna.

Försäljning
Försäljning endast till företagskunder.

Reklamationer
Skulle varan vara skadad vid ankomst måste detta omgående anmälas till speditör och till TG Instrument AB. Innan reklamation, ska kund ta kontakt med TG Instrument AB. Vid reklamation av produkt ska det göras skriftligen inom 8 dagar från ankomstdatum.

Returrätt/återköp
Innan retur, ska kund ta kontakt med TG Instrument AB. Returer förorsakade av köparen krediteras med 80 % av fakturerat pris och en krediteringsavgift på för närvarande 50 kr tillkommer. Varan skall återsändas i oskadat skick, i originalförpackning och med betald frakt. Varor som ej ingår i TG Instrument AB:s standardsortiment och specialprodukter återköps ej.