Supporttjänst

Du är välkommen att kontakta vår supporttjänst mellan klockan 08 och 17

Tjänsten ger stöd till aktiviteten eller funktionen som krävs för ett framgångsrikt slutförande av order.
Supporttjänst är en plats där du får svar på dina frågor gällande försäljningsvillkor, priser, betalningsvillkor, leverans, frakt, expeditionsavgift, reklamationer, returrätt och återköp.
Här hittar du även den första kontakten när du behöver teknisk support.

Kundservice

Försäljningsvillkor
All försäljning och leverans sker enligt allmänna leveransbestämmelser IML 2000 med nedanstående tillägg/ändringar, om ej annan skriftlig överenskommelse träffats mellan parterna.

Priser
TG Instrument AB förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande ändra de priser som anges i våra prislistor. Alla angivna priser gäller exkl moms.

Betalningsvillkor
Betalningsvillkor 30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 2 % per månad, samt lagstadgad avgift för skriftlig betalningspåminnelse. Varan förblir säljarens egendom intill dess att den är till fullo betald. TG Instrument AB äger rätt att överlåta betalningsregistrering till annan part.

Leverans
Leverans sker fritt vårt lager, eller enligt överenskommelse. Vi förbehåller oss rätten att välja transportör om ej annan överenskommelse görs. Farligt gods-avgift uttages i förekommande fall. Leveranstid gäller enligt avtal mellan parterna. Transportören kan debitera en aviseringskostnad ifall mottagaren inte är anträffbar under normal arbetstid kl 07.00-16.00. Denna kostnad debiterar vi i förekommande fall mottagaren. I övrigt gäller villkoren i Incoterms 2000.

Frakt
På standardorder debiteras fraktkostnad (ej restorder), om ej annat överenskommits mellan parterna.

Försäljning
Försäljning endast till företagskunder.

Reklamationer
Skulle varan vara skadad vid ankomst måste detta omgående anmälas till speditör och till TG Instrument AB. Innan reklamation, ska kund ta kontakt med TG Instrument AB. Vid reklamation av produkt ska det göras skriftligen inom 8 dagar från ankomstdatum.

Returrätt/återköp
Innan retur, ska kund ta kontakt med TG Instrument AB. Returer förorsakade av köparen krediteras med 80 % av fakturerat pris och en krediteringsavgift på för närvarande 50 kr tillkommer. Varan skall återsändas i oskadat skick, i originalförpackning och med betald frakt. Varor som ej ingår i TG Instrument AB:s standardsortiment och specialprodukter återköps ej.

Cookies
Cookies är små textfiler som lagras på din dator. Cookies innehåller ingen personlig information om dig utan informationen i textfilerna består av bokstäver och siffror. Även om varje cookie får ett unikt samordningsnummer så kan vi inte se någon personlig information om dig såsom ditt namn eller IP-adress baserat på de cookies som vi samlar in. Det rör sig med andra ord om pseudonymiserade uppgifter och vi använder inte informationen på ett sätt som gör att vi kombinerar din personliga information med cookie-informationen. Det finns också olika typer av cookies:

Sessionscookies: Dessa sparas tillfälligt på din dator när du besöker vår webbplats och tas bort så fort du stänger ner din webbläsare

Användning av Google Analytics & Hotjar
Den här webbplatsen använder Google Analytics och Hotjar. Programmen används för att utvärdera trafiken på webbplatsen. Det innebär att sammanställa rapporter över ditt beteende på webbplatsen för att vi ska kunna förbättra innehållet så det bättre motsvarar dina behov. Detta sker på ett anonymiserat sätt tack vare IP-maskering som bara använder en del av IP-adressen. Därför är det inte möjligt att spåra en identifierbar persons aktivitetsmönster på Internet. Insamlad data används enbart för statistiska ändamål på ett anonymiserat sätt. Google eller Hotjar kommer inte att använda din förkortade IP-adress tillsammans med annan data. Ett godkännande av webbspårning och analys kan återkallas när som helst. Din personliga information lämnas aldrig ut till tredje part i marknadsföringssyfte eller för annat ändamål.

Integritetspolicy

I vår PDF kan du läsa om vår policy angående våra användares integritet och hur vi behandlar den datan.

Integritetspolicy PDF