Undersökningslampa för tak. Taklampa för undersökning inom sjukvård och tandvård.