Molekylärbiologi

Molekylärbiologi är hjärtat i den moderna medicinska och vetenskapliga världen. Det är en vetenskap som utforskar de mest grundläggande byggstenarna i livet – molekylerna som utgör våra celler och genetiska koder. Hos TG-Instrument erbjuder vi kirurgiska instrument och labb utrustning som spelar en avgörande roll i att möjliggöra molekylärbiologiska studier och forskning.