Apparater

Vi erbjuder apparater för sjukhus, lab. och medicin av högsta kvalité inom sjukvård, forskning och utbildning. Vi har ett brett utbud av apparater inom Autoklaver, Aspiratorer, Centifuger, Inkubatorer, Gasrenare, Kväveanalysatorer, Värmeplattor, Homogenisatorer, Mätinstrument, Spektrofotometer, Roller, Molekylärbiologi, Extraktorer m.m
Reserverat för prishöjning.