Skakapparat för prover, blodprover i labb. Skakapparat för provrör i laboratorium.