Patologi- & Obduktionsutrustning

Vi erbjuder patologi & obduktionsutrustning samt instrument för obduktion. Sjukvårdsartiklar för kirurgi och forskning. Vi har produkter som obduktion slevar, obduktions sågar, rondskålar, obduktions saxar, skallsåg, pincetter, obduktionsbord, nålförare, munöppnare, klubbor, knivar, krystater, instrumentlådor m.m.

Reserverat för prishöjning.

Brickor, Skålar, Boxar
14 products

Brickor, Skålar, Boxar

Visa produkter
Instrumentlådor
4 products

Instrumentlådor

Visa produkter
Kameror-Obduktion
2 products

Kameror-Obduktion

Visa produkter
Klippapparater-Obduktion
5 products

Klippapparater-Obduktion

Visa produkter
Klubbor-Obduktion
3 products

Klubbor-Obduktion

Visa produkter
Mejslar-Obduktion
36 products

Mejslar-Obduktion

Visa produkter
Mikrotomer & Tillbehör
5 products

Mikrotomer & Tillbehör

Visa produkter
Nålförare för obduktion
126 products

Nålförare för obduktion

Visa produkter
Obduktionsnålar
14 products

Obduktionsnålar

Visa produkter
Ögonlobshållare
2 products

Ögonlobshållare

Visa produkter
Omläggningsskålar
9 products

Omläggningsskålar

Visa produkter
Peanger-Obduktion
61 products

Peanger-Obduktion

Visa produkter
Pincetter för obduktion
252 products

Pincetter för obduktion

Visa produkter
Sågar-Obduktion
8 products

Sågar-Obduktion

Visa produkter
Skallsågar, Sågblad & Tillbehör
23 products

Skallsågar, Sågblad & Tillbehör

Visa produkter
Skalpeller, blad & skaft
252 products

Skalpeller, blad & skaft

Visa produkter
Skärplattor-Obduktion
12 products

Skärplattor-Obduktion

Visa produkter
Slevar-Obduktion
3 products

Slevar-Obduktion

Visa produkter
Ställningar & Vagnar
6 products

Ställningar & Vagnar

Visa produkter