Patologi- & Obduktionsutrustning

Vi erbjuder patologi & obduktionsutrustning samt instrument för obduktion. Sjukvårdsartiklar för kirurgi och forskning. Vi har produkter som obduktion slevar, obduktions sågar, rondskålar, obduktions saxar, skallsåg, pincetter, obduktionsbord, nålförare, munöppnare, klubbor, knivar, krystater, instrumentlådor m.m.

Reserverat för prishöjning.

Obduktionsnålar
9 products

Obduktionsnålar

View products
Brickor, Skålar, Boxar
12 products

Brickor, Skålar, Boxar

View products
Instrumentlådor
12 products

Instrumentlådor

View products
Klubbor-Obduktion
5 products

Klubbor-Obduktion

View products
Mejslar-Obduktion
25 products

Mejslar-Obduktion

View products
Mikrotomer & Tillbehör
7 products

Mikrotomer & Tillbehör

View products
Nålförare-Obduktion
104 products

Nålförare-Obduktion

View products
Obduktionsbord
1 product

Obduktionsbord

View products
Omläggningsskålar
21 products

Omläggningsskålar

View products
Peanger-Obduktion
47 products

Peanger-Obduktion

View products
Pincetter-Obduktion
285 products

Pincetter-Obduktion

View products
Skaft & Skalpell-Blad
129 products

Skaft & Skalpell-Blad

View products
Skallsåg, Sågblad & Tillbehör
21 products

Skallsåg, Sågblad & Tillbehör

View products
Skyddsutrustning-Obduktion
69 products

Skyddsutrustning-Obduktion

View products
Slevar-Obduktion
3 products

Slevar-Obduktion

View products
Ställningar & Vagnar
9 products

Ställningar & Vagnar

View products
Sågar-Obduktion
8 products

Sågar-Obduktion

View products
Ögonlobshållare
1 product

Ögonlobshållare

View products