Patologi- & Obduktionsutrustning

Vi erbjuder patologi & obduktionsutrustning samt instrument för obduktion. Sjukvårdsartiklar för kirurgi och forskning. Vi har produkter som obduktion slevar, obduktions sågar, rondskålar, obduktions saxar, skallsåg, pincetter, obduktionsbord, nålförare, munöppnare, klubbor, knivar, krystater, instrumentlådor m.m.

Reserverat för prishöjning.

Brickor, Skålar, Boxar
13 products

Brickor, Skålar, Boxar

Visa produkter
Klippapparater-Obduktion
4 products

Klippapparater-Obduktion

Visa produkter
Klubbor-Obduktion
5 products

Klubbor-Obduktion

Visa produkter
Mejslar-Obduktion
19 products

Mejslar-Obduktion

Visa produkter
Mikrotomer & Tillbehör
1 product

Mikrotomer & Tillbehör

Visa produkter
Nålförare-Obduktion
104 products

Nålförare-Obduktion

Visa produkter
Ögonlobshållare
2 products

Ögonlobshållare

Visa produkter
Omläggningsskålar
9 products

Omläggningsskålar

Visa produkter
Peanger-Obduktion
59 products

Peanger-Obduktion

Visa produkter
Pincetter-Obduktion
246 products

Pincetter-Obduktion

Visa produkter
Skallsågar, Sågblad & Tillbehör
23 products

Skallsågar, Sågblad & Tillbehör

Visa produkter
Skalpeller, Blad & Skaft
237 products

Skalpeller, Blad & Skaft

Visa produkter
Skärplattor-Obduktion
6 products

Skärplattor-Obduktion

Visa produkter
Ställningar & Vagnar
6 products

Ställningar & Vagnar

Visa produkter