Visar alla 6 resultat

Kjeldahl utrustning

Kjeldahl metoden, uppkallad efter dess skapare Johan Kjeldahl, är den universella metoden för kvantitativ bestämning av kväve i en mängd olika ämnen. Även om metoden lanserades så tidigt som 1883, har den stått emot tidens prövning och är fortfarande relevant inom dagens laboratoriepraxis, särskilt inom livsmedels- och jordbrukssektorerna.

Vårt utbud av Kjeldahl utrustning är speciellt designat för att leverera precisa och tillförlitliga resultat varje gång. I en process som involverar tre huvudsteg: sönderdelning, destillation och titrering, är det av yttersta vikt att ha robusta och exakta instrument. Och här är där vår utrustning verkligen skiner.