Showing all 3 results

Vi erbjuder ett brett sortiment av kirurgiska instrument för sjukvård, operation och forskning med hög kvalitet. Vi har produkter som Sutur, agraff, spatlar och knivar. Instrumenten tillverkas med hänsyn till gällande europeiska standarder.

Reservervation för prishöjning.