Belysning för sjukvård och undersökning av patienter och djur. Sjukvårdsbelysning.

Reserverat för prishöjning.