1 produkt

Kapillärrör

Inom världen av medicin och laboratorieforskning är precision och tillförlitlighet nyckeln till framgång. Kapillärrör är en oumbärlig komponent som möjliggör den exakta manipulationen av vätskor och prover i mikroskaliga miljöer. Dessa små, smala rör, som ofta är tillverkade av material som glas eller plast, har en rad användningsområden som sträcker sig från klinisk diagnostik till biokemi och molekylärbiologi.