Diagnostik, utrustning för diagnostik inom sjukvård, forskning och utbildning.

Reserverat för prishöjning.